Skip to main content

STEM-laboratoria
Testbed - VEX IQ-sensoren

Docentenportaal

Lees meer over de kleursensor

Voor meer informatie over de afstandssensor vraagt ​​u de lezer om te organiseren hoe de groep het artikel VEX IQ Kleursensor uit de VEX-bibliotheek gaat lezen. In dit artikel wordt beschreven hoe de kleursensor werkt en hoe deze kan worden gebruikt.

Programmeer met de kleursensor

Laat de Programmeur VEXcode IQ  openen en volg deze stappen:

Test de kleursensor

Laat de tester de VEX IQ Brain op uw computer aansluiten en volg dan deze stappen:

 • Download het project naar het IQ Robotbrein.

 • Voer het project om te rapporteren en af ​​te drukken of een object dichtbij is en, zo ja, welke kleur dat nabije object heeft.

 • Voor hulp bij het downloaden en uitvoeren van een project kunt u de instructievideo Een project downloaden en uitvoeren bekijken.

 • Beantwoord op basis van uw waarnemingen van hoe de sensor zich op het Testbed gedroeg en de informatie uit de meting de volgende vragen en vraag de Recorder om deze in uw technische notitieboekje te documenteren:

  1. Rapporteert de kleursensor in hoeverre een object een bereik aan waarden gebruikt? Of kan het alleen rapporteren of een object wordt gedetecteerd door 1 (TRUE) of 0 (FALSE) te gebruiken?

  2. Hoeveel verschillende kleuren kan de kleursensor aan de IQ Brain rapporteren?

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Antwoorden

De volgende antwoorden kunnen variëren:

 1. Een kleurensensor rapporteert of hij een object in de buurt detecteert als een binaire waarde (0-FALSE of 1-TRUE). Een afstandssensor kan met behulp van een reeks waarden rapporteren hoe ver een object is.

 2. Als leerlingen de kleuren tellen die vermeld staan ​​in het blok Kleur detecteert , dan zullen ze waarschijnlijk antwoorden dat de Kleursensor 14 mogelijke kleuren rapporteert. De Kleursensor rapporteert echter slechts de namen van 12 van die 14 kleuren, die je te weten komt als je naar het blok Kleur van verwijst. De kleurensensor kan dus 14 kleuren detecteren en categoriseert deze vervolgens in 12 kleurnamen die kunnen worden gerapporteerd. Bovendien kan de kleursensor de tintwaarde in graden rapporteren. Als u verwijst naar het blok Tint van , ziet u dat het waarden kan rapporteren van 0 tot 360 graden. Elk van deze antwoorden is acceptabel, maar technisch gezien kan de Kleursensor bij het rapporteren van kleurnamen in totaal 12 kleuren rapporteren door het blok Kleur van te gebruiken.

Programmeer de kleursensor om helderheid te detecteren

Open VEXcode IQ en volg deze stappen:

Test het vermogen van de kleursensor om een ​​lijn te volgen

Sluit de VEX IQ Brain aan op uw computer en volg vervolgens deze stappen:

 • Download het project naar het IQ Robotbrein.

 • Zoek of teken een donker/zwarte lijn op een verder helder wit/licht oppervlak.

 • Plaats het Testbed zo dat u de Kleursensor een paar keer heen en weer kunt bewegen over de lijn en naar het lichtere oppervlak.

 • Voer het project uit om te rapporteren en af ​​te drukken als de kleursensor duisternis (op de lijn) of helderheid (buiten de lijn) detecteert.

 • Voor hulp bij het downloaden en uitvoeren van een project kunt u de instructievideo Een project downloaden en uitvoeren bekijken.

 • Terwijl het Helderheidsproject loopt, richt u de Kleursensor naar beneden op de lijn en het oppervlak en beweegt u deze langzaam heen en weer.

 • Bekijk het Brain-scherm voor afgedrukte rapporten.

 • Beantwoord op basis van uw observaties van het gedrag van de sensor en de informatie uit de meting de volgende vragen en vraag de Recorder om deze in uw technische notitieboekje te documenteren:

  1. In welk scenario zou u een kleurensensor kunnen gebruiken om een ​​lijn te detecteren en/of te volgen?

  2. Als in het voorbeeldproject hierboven 'Off the line' wordt afgedrukt, wat betekent dat dan in termen van de helderheid die het detecteert?

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Antwoorden

De volgende antwoorden kunnen variëren:

 1. Een kleurensensor kan worden gebruikt om een ​​lijn in een wedstrijdomgeving te detecteren of te volgen, om lijnen op het veld als begeleiding te gebruiken. Het detecteren en volgen van lijnen kan ook van belang zijn voor productie- of bevoorradingsrobots waarbij lijnen worden gebruikt om stopplaatsen aan te geven (zodat ze niet botsen met schappen of andere oppervlakken) of om routes door het magazijn af te bakenen (zodat robots niet hoeven te navigeren). voor zichzelf tussen locaties). Natuurlijk zijn er veel aanvullende antwoorden mogelijk, waaronder de mogelijkheid van zelfrijdende auto's om binnen de rijstroken op de weg te blijven.

 2. In het Helderheidsproject zou het Testbed "Off the line" moeten hebben afgedrukt wanneer de gedetecteerde helderheid groter was dan 25%. Het is niet waarschijnlijk dat op het witte of lichtgekleurde oppervlak een helderheid wordt gedetecteerd die lager is dan 25%; alleen de zwarte lijn zou dat moeten doen.

Leraar Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Problemen oplossen

Wanneer u met de kleursensor werkt, kunnen er gevallen zijn waarin deze zich niet naar behoren gedraagt. Als dit gebeurt, begin dan met het oplossen van problemen door de volgende stappen te volgen:

 • Controleer eerst of de firmware van de kleursensor up-to-date is. Lees dit artikel voor meer informatie over het updaten van de firmware.

 • Als de firmware up-to-date is, kijk dan verder in het Device Info-scherm op de IQ Brain om te controleren of kleuren en afstanden worden gedetecteerd of niet. Zelfs als er niets voor de kleursensor staat, zou deze de kleur ("NONE") en de afstand ("Far") moeten weergeven. Test een effen gekleurd object om te zien of de kleur- en afstandswaarden veranderen. U kunt de modus wijzigen van "3 kleuren" naar "12 kleuren" of "Grijswaarden" door op de knop Controleren te drukken. Test vervolgens het effen gekleurde object opnieuw om te zien of u in alle drie de modi metingen ontvangt.

 • Het scherm Apparaatinfo kan ook nuttig zijn voordat u een project met de kleursensor uitvoert in een nieuwe omgeving waar de lichtniveaus mogelijk anders zijn. Wanneer de lichtomstandigheden veranderen, rapporteert de kleursensor mogelijk andere metingen. Gebruik het scherm Apparaatinfo om de huidige waarden te bekijken, zodat aanpassingen aan het project kunnen worden aangebracht om tegemoet te komen aan de verandering in het omgevingslicht.

 • U kunt ook het artikel “Problemen met VEX IQ-sensoren oplossen” gebruiken.

 • Als de Apparaatinfo nauwkeurige waarden rapporteert, kan het probleem zijn dat de leerling het project verkeerd heeft gekopieerd.

  • Om problemen met het project op te lossen, controleert u of het apparaat correct is geconfigureerd, wat betekent dat ze het juiste Testbed-voorbeeldproject hebben gebruikt. Voor meer informatie over het configureren van de kleurensensor leest u het artikel "Hoe VEX IQ-sensoren configureren - VEXcode IQ" .

  • Zorg ervoor dat de leerlingen het project correct hebben gekopieerd en gebouwd. U kunt het blok print in VEXcode IQ gebruiken om de huidige sensorwaarden op de Brain weer te geven terwijl het project doorgaat tot aan de fout of tot aan het einde van het project.

 • Als de Apparaatinfo GEEN nauwkeurige waarden rapporteert, kan het probleem hardwaregerelateerd zijn.

  • Om problemen met de hardware op te lossen, probeert u de poortverbinding met de Smart Cable te controleren met behulp van het artikel “Hoe VEX IQ-apparaten op Smart Ports aan te sluiten

  • Als de kleursensor correct is aangesloten en zich nog steeds niet naar behoren gedraagt, kan er een fysiek probleem met de kleursensor zijn. Test het uitschakelen met een andere kleursensor.