Skip to main content
Docentenportaal

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Activiteitenoverzicht

 • Deze verkenning laat leerlingen kennismaken met het basisgedrag van voorwaarts, achteruit en wachtend programmeren. Deze basisvaardigheden zullen hen helpen om te slagen in de volgende activiteit en in de Strike Challenge aan het einde van dit STEM Lab, wanneer ze gaan bowlen met behulp van de Speedbot.

 • Met behulp van het sjabloonproject V5 Speedbot (aandrijflijn 2 motoren, geen gyro) kunnen de leerlingen de Speedbot programmeren om vooruit te rijden door simpelweg het blok [Drive for] te selecteren.

De Speedbot is klaar om te verhuizen!

Deze verkenning geeft je de tools waarmee je een aantal coole projecten kunt gaan maken die je Speedbot kan volgen.

 •  VEXcode V5 die bij deze verkenning zal worden gebruikt:

 • Voor meer informatie over het blok opent u het blok Help en selecteert u vervolgens het blok [Rijden voor]  .

 • Zorg ervoor dat u over de benodigde hardware beschikt, dat uw technische notebook en VEXcode V5  zijn gedownload en gereed zijn.

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

Als dit de eerste keer is dat de student VEXcode V5 gebruikt, kan hij of zij op elk moment tijdens deze verkenning de Tutorials raadplegen. De Tutorials bevinden zich in de werkbalk.

30-11-2020_14-15-09.jpg

Benodigde materialen:
Hoeveelheid Benodigde materialen
1

Speedbot-robot

1

Opgeladen robotbatterij

1

VEXcode V5

1

USB-kabel (bij gebruik van een computer)

1

Techniek notitieboekje

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

 • Modelleer elk van de stappen voor probleemoplossing voor de leerlingen.

Stap 1:  Voorbereiden op de verkenning

Heeft u al deze voorwerpen gereed voordat u met de activiteit begint? Controleer elk van de volgende punten:

Stap 2:  Start een nieuw project

Voordat u met uw project begint, selecteert u het sjabloonproject Speedbot (Aandrijflijn 2-motoren, geen gyro). Het sjabloonproject bevat de motorconfiguratie van de Speedbot. Als de sjabloon niet wordt gebruikt, zal uw robot het project niet correct uitvoeren.

Voer de volgende stappen uit:

 • Open het menu Bestand.

 • Selecteer Open Voorbeelden.

 • Selecteer en open het Speedbot-sjabloonproject (Aandrijflijn 2-motoren, Geen Gyro).

 • Omdat we het blok [Drive for]  gaan gebruiken, hernoemt u de naam van uw project Drive.

 • Bewaar uw project.

 • Controleer of de projectnaam Drive nu in het venster in het midden van de werkbalk staat.

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

 • Omdat dit een beginactiviteit met programmeren is, moet de leraar de stappen modelleren en vervolgens de leerlingen vragen dezelfde acties uit te voeren. De docent moet vervolgens de leerlingen controleren om er zeker van te zijn dat ze de stappen correct volgen.

 • Zorg ervoor dat de leerlingen Voorbeelden openen hebben geselecteerd in het menu Bestand.

 • Zorg ervoor dat de leerlingen het sjabloonproject Speedbot (Aandrijflijn 2-motoren, Geen Gyro) hebben geselecteerd.

  Op de pagina Open Voorbeelden kunt u de leerlingen erop wijzen dat er verschillende keuzes zijn waaruit ze kunnen kiezen. Terwijl ze andere robots bouwen en gebruiken, krijgen ze de kans om verschillende sjablonen te gebruiken.

 • Je kunt leerlingen vragen om hun initialen of de naam van hun groep aan de projectnaam toe te voegen. Dit helpt de projecten te differentiëren als je de leerlingen vraagt ​​ze in te dienen.

Leraar Toolbox-pictogram Gereedschapskist voor docenten

Wijs erop dat toen ze VEXcode V5 voor het eerst openden, het venster het label VEXcode Project had en niet werd opgeslagen (aangegeven op de werkbalk). VEXcode Project is de standaard projectnaam wanneer VEXcode V5 voor het eerst wordt geopend. Nadat het project de naam Drive had gekregen en was opgeslagen, werd de weergave bijgewerkt naar Opgeslagen. Met behulp van dit venster in de werkbalk is het eenvoudig om te controleren of de leerlingen het juiste project gebruiken en dat het is opgeslagen.

Zodra een project voor het eerst is opgeslagen, slaat VEXcode V5 alle daaropvolgende wijzigingen automatisch op, zoals aangegeven door het bericht naast de projectnaam.

Vertel de leerlingen dat ze nu klaar zijn om aan hun eerste project te beginnen. Leg de leerlingen uit dat ze door slechts een paar eenvoudige stappen te volgen een project kunnen creëren en uitvoeren dat de Speedbot vooruit zal helpen.

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Stop en bespreek

Dit is een goed moment om even te pauzeren en de leerlingen individueel of in groepen de stappen te laten herhalen die zojuist zijn voltooid bij het starten van een nieuw project in VEXcode V5. Vraag de leerlingen om individueel na te denken voordat ze dit binnen hun groep of aan de hele klas delen.

Stap 3: Rijd vooruit

 • Voeg het blok [Drive for] toe aan het blok  {When started}  in het programmeergebied.

 • Selecteer de vervolgkeuzelijst en wijzig de eenheden van inches in millimeters.

 • Wijzig de afstand van 1 mm naar 100 mm.

 • Klik op het pictogram Slot . Je kunt je project downloaden naar een van de vier beschikbare slots in Robot Brain. Klik op het cijfer 1.

 • Sluit de robot aan op je computer of tablet. Het Brain-pictogram in de werkbalk wordt groen zodra er een succesvolle verbinding tot stand is gebracht.

 • Klik op de knop Download op de werkbalk om het Drive-project naar het Robotbrein te downloaden.

Leraar Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Hulp bij blokken

 • Wijs erop dat er in het programmeergebied standaard al een  blok aanwezig is. Elk project begint met dit blok. Bij aanvang van het project worden de aangesloten blokken gevolgd in de volgorde waarin ze zijn geplaatst.

  Demonstreer dat u op schijf klikt voor blok en deze naar het programmeergebied sleept, zodat u deze verbindt met blok {When started}. U hoort een klik wanneer deze wordt bevestigd.

 • Als u een computer gebruikt, moet de leerling de VEX V5 Robot Brain op de computer hebben aangesloten met behulp van een USB-kabel. Als u een tablet gebruikt, moet de VEX V5 Robot Brain via de Smart Radio met de tablet worden verbonden.

 • Als de leerlingen een computer gebruiken, vraag hen dan om de USB-kabel los te koppelen van het Robotbrein. Als de robot tijdens het uitvoeren van een project op een computer is aangesloten, kan het zijn dat de robot aan de aansluitkabel trekt.

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Stop en bespreek

Vraag de leerlingen te voorspellen wat er volgens hen zal gebeuren als dit project wordt gedownload en op de Speedbot wordt uitgevoerd. Vertel de leerlingen dat ze hun voorspellingen in hun technische notitieboekjes moeten noteren. Als de tijd het toelaat, vraag dan elke groep om hun voorspelling te delen.

 • Controleer of uw project gedownload naar de Speedbot's Brain is door naar het scherm van de Robot Brain te kijken. De projectnaam moet worden vermeld in slot 1.

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Model eerst

Modelleer het project voor de klas voordat alle leerlingen het in één keer proberen. Verzamel de leerlingen in één gebied en laat voldoende ruimte over voor de Speedbot om te bewegen als deze op de grond wordt geplaatst.
Vertel de leerlingen dat het nu hun beurt is om hun project uit te voeren. Zorg ervoor dat ze een duidelijk pad hebben en dat er geen Speedbots tegen elkaar aanlopen.

 •  de Speedbot-robot door ervoor te zorgen dat het project is geselecteerd en druk vervolgens op de Run-knop op het Robotbrein. Gefeliciteerd met het maken van uw eerste project!

Stap 4: Rijd achteruit

 • Wijzig de [Drive for] blok om achteruit weer te geven in plaats van vooruit.

 • Download het project.

 •  de Speedbot-robot door ervoor te zorgen dat het project is geselecteerd en druk vervolgens op de Run-knop op het Robotbrein.

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Stap 4 voltooien

 • Om het [Drive for]-blok te wijzigen van vooruit naar achteruit, klikt u eenvoudigweg op het vervolgkeuzemenu en selecteert u achteruit.

 • Het aantal mm kan worden gewijzigd, maar voor dit voorbeeld laten we ze op 100 mm staan, zoals ingesteld in de vorige stap.

 • Als de leerlingen een computer gebruiken, vraag hen er dan aan om de USB-kabel los te koppelen van Robot Brain voordat u het project uitvoert.

 • Omdat we geen nieuw slot selecteren, wordt het nieuwe project gedownload naar slot 1 en vervangt het het vorige project.

 • Omdat VEXcode V5 autosave heeft, is het niet nodig om het project opnieuw op te slaan.

Stap 5: Wacht en rijd vervolgens achteruit

 • Voeg een [Wachten] blok toe vóór het [Drive for]  blok. Hierdoor wordt de robot verteld dat hij moet wachten voordat hij achteruit kan rijden.

 • Voeg drie seconden in in het blok [Wacht]  . Dit vertelt de robot dat hij drie minuten moet wachten voordat hij achteruit kan rijden.

 • Download het project.

 •  de Speedbot-robot door ervoor te zorgen dat het project is geselecteerd en druk vervolgens op de knop Uitvoeren.

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Stap 5 voltooien

 • Een [Wait] -blok kan overal in het project worden geplaatst. Voor meer informatie over het [Wacht] blok opent u de Help.

 • Het gebruik van een [Wacht] blok zal het project niet beëindigen.

 • Als de leerlingen een computer gebruiken, vraag hen er dan aan om de USB-kabel los te koppelen van Robot Brain voordat u het project uitvoert.

 • Omdat we geen nieuw slot selecteren, wordt het nieuwe project gedownload naar slot 1 en vervangt het het vorige project.

 • Omdat VEXcode V5 autosave heeft, is het niet nodig om het project opnieuw op te slaan.

Stap 6: Voltooi de Basketball Drills-uitdaging!

Basketbaloefeningen
Basketbaloefeningen Uitdagingsindeling

In de Basketball Drills Challenge moet de robot een reeks lijnen op verschillende afstanden kunnen navigeren. De robot rijdt vooruit naar de eerste lijn die zich op 10 cm van de startpositie bevindt, wacht 1 seconde en rijdt dan achteruit en keert terug naar diezelfde lijn. De robot herhaalt vervolgens de actie door 20 cm vooruit te rijden naar de tweede lijn, 1 seconde te wachten en vervolgens achteruit te rijden naar de oorspronkelijke startlijn. De robot rijdt vooruit naar de derde lijn op een afstand van 40 cm, wacht 1 seconde en keert dan uiteindelijk terug naar de startlijn om de uitdaging te voltooien.

Plan voordat u de robot programmeert het pad en het gedrag van de robot in uw technische notitieboekje.

Na het voltooien van de Basketball Challenge kun je voorwaartse en achterwaartse bewegingen combineren met aanvullend robotgedrag om nog geavanceerdere uitdagingen te voltooien.

Houd er bij het programmeren rekening mee dat 1 cm = 10 mm

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Stop en bespreek

Vraag de leerlingen om hun oplossingen in tweetallen te delen voordat u ze klassikaal bespreekt. Faciliteer de discussie door te vragen:

 • Heeft u problemen ondervonden bij het programmeren van deze uitdaging?

 • Gedroeg uw robot zich zoals u had verwacht op basis van uw project? Waarom of waarom niet?

 • Als je de uitdaging over mocht doen, is er dan iets dat je anders zou hebben gedaan?

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

Valideer dat de robot de uitdaging met succes heeft voltooid door een meterstok of liniaal en tape te gebruiken om een ​​startpositie voor de robot te markeren. Markeer vervolgens 10 mm, 20 mm en 40 mm vanaf die startpositie als referentie naar waar de robot moet bewegen om de uitdaging te voltooien.

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Oplossing

Een programmeerrubriek om studenten te evalueren kun je hier vinden (Google / .docx / .pdf). Een rubriek voor het evalueren van teamengineering-notebooks kunt hier vinden (Google ), en een rubriek voor het evalueren van individuele notebooks kunt u hier vinden (Google .). Wanneer u van plan bent het werk van leerlingen met een of meer rubrieken te evalueren, zorg er dan voor dat u de rubriek met hen deelt voordat ze aan het project beginnen te werken.