Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
ขับไปข้างหน้าและย้อนกลับ

พอร์ทัลครู
 • แสวงหา

  • รูปลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์ของงานสร้าง

  • คำแนะนำในการสร้าง

  • คำถามสำรวจ

 • เล่น

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหุ่นยนต์

  • ขับเคลื่อนการสำรวจไปข้างหน้าและย้อนกลับ - ตอนที่ 1

  • ขับเคลื่อนการสำรวจไปข้างหน้าและย้อนกลับ - ตอนที่ 2

 • นำมาใช้

  • การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์

  • มาแข่งขันกัน!

 • คิดใหม่

  • ปรับปรุงโครงการของคุณ

  • รีมิกซ์โครงการของคุณ

  • คำถามรีมิกซ์

 • ทราบ

  • ทบทวน