Skip to main content
Öğretmen Portalı

Mini Ayırıcı Konektörlerden Ayırıcıları Çıkarma

Mini Ayırıcı Konektörlerden Ayırıcıları Çıkarma
Mini Ayırıcı Konnektörden ayırıcının çıkarılması

Mini Ayırıcı Konektörlerden Parçaları Kolayca Çıkarma

Ayırıcılar ve Mini Ayırıcı Konektörler, bir şaftın Mini Ayırıcı Konektörden geçirilmesiyle ayrılabilir. Aynı teknik, Mini Ayırıcı Konnektörlerdeki pimler gibi benzer uçlara sahip parçalar için de kullanılabilir.