Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên
 • Tìm kiếm

  • Giao diện hoàn thiện của công trình

  • Hướng dẫn xây dựng

  • Câu hỏi thăm dò

 • Chơi

  • Giới thiệu về hành vi của robot

  • Lái xe khám phá tiến và lùi - Phần 1

  • Lái xe khám phá tiến và lùi - Phần 2

 • Áp dụng

  • Chuyển động của robot

  • Hãy cạnh tranh!

 • Suy nghĩ lại

  • Cải thiện dự án của bạn

  • Phối lại dự án của bạn

  • Câu hỏi phối lại

 • Biết

  • Ôn tập