Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

Lắp vòng cổ trục cao su

Lắp vòng cổ trục cao su
Dùng tay làm ấm Vòng đệm trục cao su

 

Cao su mềm đi khi ấm lên

Giữ Vòng cổ trục cao su trong tay trong 15-30 giây trước khi bạn trượt chúng vào trục. Giữ Vòng đệm trục cao su trong tay sẽ làm ấm và làm mềm cao su để giúp trượt lên trục dễ dàng hơn.