Skip to main content

Phòng thí nghiệm STEM
Medbot Giáo viên

Cổng thông tin giáo viên
 • Tìm kiếm

  • Giao diện hoàn thiện của công trình

  • Hướng dẫn xây dựng

  • Thăm dò

 • Chơi

  • Lập trình dựa trên hành vi

  • Lập trình truyền động tiến và lùi - Dựa trên khối

  • Lập trình rẽ phải và trái - Dựa trên khối

  • Giới thiệu về lập trình C++

  • Lập trình truyền động tiến và lùi - C++

  • Lập trình rẽ phải và trái - C++

  • Giới thiệu về lập trình Python

  • Lập trình truyền động tiến và lùi - Python

  • Lập trình rẽ phải và trái - Python

 • Áp dụng

  • Robot trong lĩnh vực y tế

  • Lập kế hoạch dự án trong các cuộc thi VEX

 • Suy nghĩ lại

  • Chuẩn bị cho Thử thách tự động

  • Thiết kế, phát triển và lặp lại dự án của bạn - Dựa trên khối

  • Thử thách tự động - Dựa trên khối

  • Thiết kế, phát triển và lặp lại dự án của bạn - C++

  • Thử thách tự động - C++

  • Thiết kế, phát triển và lặp lại dự án của bạn - Python

  • Thử thách tự động - Python

 • Biết

  • Ôn tập