Skip to main content

Phòng thí nghiệm STEM

موارد المعلم VEX V5

ابحث عن ملخصات Lab وتعليمات البناء والمحتوى والمعايير والمزيد.

أدلة سرعة VEX V5

اعرض دليل السرعة التراكمية لرؤية جميع مختبرات VEX V5 STEM في مختلف التسلسلات المقترحة.

Hướng dẫn nhịp độ tích lũy

Google Doc .xlsx .pdf

اعرض دليل السرعة 1:1 لرؤية وحدات VEX V5 STEM Lab المقترنة بأنشطة VEXcode VR المتصلة.

Hướng dẫn nhịp độ 1:1

Google Doc .xlsx .pdf

Phát triển chuyên nghiệp Plus

Tiếp cận chương trình phát triển chuyên môn liên tục để hỗ trợ bạn khi bạn giảng dạy với VEX V5. PD kịp thời và có mục tiêu thông qua video, bài học, cuộc trò chuyện cộng đồng, v.v.!

VEX V5 Các hoạt động

قم بتطبيق تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بطرق ممتعة وجذابة، مع أنشطة VEX V5 سهلة الاستخدام.

VEX V5 STEM Labs

Select a lab below to view the available content inside.

Lọc theo chủ đề

There are no labs with the current filter combination. Please change your selection for additional labs.