Skip to main content
หุ่นยนต์ฟุตบอล

หุ่นยนต์ฟุตบอล

4 บทเรียน

ในหน่วยการเรียนรู้นี้ คุณจะได้สำรวจวิธีสร้างหุ่นยนต์ควบคุมบนหุ่นยนต์ของคุณเพื่อคว้า ส่ง และทำประตูให้มากที่สุดในฐานะนักฟุตบอลหุ่นยนต์ในการแข่งขัน Robot Soccer!

ไปที่พอร์ทัลครูเพื่อดูสื่อและวิดีโอสนับสนุนครูเกี่ยวกับเนื้อหาและการอำนวยความสะดวกของ Robot Soccer Lessons

หุ่นยนต์ฟุตบอล พอร์ทัลของครู  >