Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
การหมุน

                                                      รองรับเพลาด้วยปลอกเพลายาง

วิธีรองรับเพลาด้วยปลอกเพลายาง

เพลาอาจหลุดออกจากตำแหน่งหรือตั้งศูนย์ได้ง่ายมากหากไม่ได้รับการรองรับอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำให้เพลามีความปลอดภัยมากขึ้นและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากที่โดยใส่ปลอกเพลายางไว้ก่อนที่จะถึงจุดสิ้นสุด จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อเพลาเข้ากับโครงสร้างรองรับโดยให้ปลอกเพลาวางชิดกับมัน ซึ่งจะทำให้เพลาหมุนได้แต่จะป้องกันไม่ให้โยกเยกหรือหลุดออก