Skip to main content

Przeciąganie liny
Lekcja 2: Ciągnięcie obiektów za pomocą BaseBota

Wstęp

W tej lekcji dowiesz się o sile, o tym, jak niezrównoważone siły powodują ruch i jakie ma to zastosowanie do Twojego robota. Następnie zastosujesz te informacje do zaprojektowania i zbudowania liny dla robota, która będzie w stanie najdalej ciągnąć pojemnik IQ Motion Bin w ramach wyzwania ciągnięcia ciągnika robota.

Plik wideo

Wybierz Dalej > , aby dowiedzieć się o siłach działających na robota i o tym, jak robot przenosi siłę.