Skip to main content
Opettajaportaali
4 kuusiokoloinen pidike
4 Pylvään kuusiomutterin pidike

 

4-napaisen kuusiomutterin pidikkeen käyttäminen

4-napainen kuusiokolomutterin pidike tarjoaa viisi kosketuspistettä vahvan liitoksen luomiseksi kahden rakenneosan välille yhdellä ruuvilla ja mutterilla. Jokaisessa pidikkeen kulmassa on pylväs, joka on mitoitettu siten, että se sopii tiukasti neliömäiseen reikään rakenneosan sisällä. Pitimen keskiosa on mitoitettu ja uritettu niin, että se sopii tiukasti kuusiomutteriin, jolloin 8-32 ruuvi voidaan kiristää helposti ilman avainta tai pihtejä.

Voit käyttää pidikettä seuraavasti:

  1. Kohdista se VEX-rakenneosaan siten, että keskireikä on halutussa paikassa ja jokainen kulma on myös rakenneosan takana.

  2. Aseta pidikkeestä pursottavat neliömäiset pylväät rakenneosaan, jotta se pysyy paikallaan.

  3. Työnnä kuusiomutteri pidikkeen keskiosaan niin, että se on samalla tasolla muun osan kanssa.

  4. Kohdista mahdolliset lisärakenneosat päärakenneosan takaosaan, jos mahdollista.

  5. Käytä sopivan pituista 8-32 ruuvia kiinnittääksesi rakenneosat pidikkeeseen keskireiän ja kuusiomutterin kautta.