Skip to main content
พอร์ทัลครู

เนื่องจากยังไม่มีการนำลูปมาใช้ ต่อไปนี้จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยอมรับได้อย่างสมบูรณ์:

นักเรียนขั้นสูงอาจใช้ลูปเพื่อทำให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น