Skip to main content

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ học cách chơi trong cuộc thi Cube Collector với Clawbot của mình. Mỗi trận đấu trong cuộc thi Cube Collector bao gồm một lượt chạy do người điều khiển và một lượt chạy tự động. Trong Bài học này, bạn sẽ lặp lại chiến lược điều khiển, mã và chiến lược trò chơi của mình để tối đa hóa điểm số của mình trong cuộc thi! Xem hoạt ảnh bên dưới để biết ví dụ về trận đấu cạnh tranh Cube Collector. 

Tập tin video

Trong cuộc thi Cube Collector, robot của bạn sẽ cạnh tranh để giành được điểm cao nhất!

  • Lái robot của bạn di chuyển, sắp xếp và xếp các khối trong khu vực tính điểm.
  • Lập trình cho robot của bạn để ghi điểm các khối một cách tự động.
  • Đội có nhiều điểm tổng hợp nhất khi kết thúc cả phần điều khiển của người lái và lượt chạy tự động, sẽ chiến thắng!

Sổ ghi chép kỹ thuật là gì?

Hãy xem video dưới đây để tìm hiểu sổ ghi chép kỹ thuật là gì và tại sao bạn nên sử dụng sổ ghi chép kỹ thuật.


Chọn Next > để sẵn sàng cho Unit.