Skip to main content

SZALONY Podgląd pudełka

List do domu można udostępnić opiekunom w klasie, aby poinformować uczniów o tym, co robią i czego uczą się uczniowie za pośrednictwem MAD Box w klasie i jak mogą kontynuować naukę w domu. Ten Letter Home można również spersonalizować, aby odpowiadał potrzebom społeczności w Twojej klasie.

SZALONY Pudełko z listem do domu

Dokument Google .docx .pdf