Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
แกร็บเบอร์

แกร็บเบอร์
Grabber
โครงสร้างที่เสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมโยงจะแปลงแรงอินพุตหรือการเคลื่อนที่เป็นแรงเอาท์พุตหรือการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน การเชื่อมโยงมีหลายประเภท โครงสร้าง Grabber ใช้การเชื่อมต่อแบบกรรไกรเพื่อแสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่เรียบง่ายสามารถถ่ายทอดการเคลื่อนไหวได้อย่างไร