Skip to main content

Phòng thí nghiệm STEM
Medbot Giáo viên

Cổng thông tin giáo viên

Thử thách tự động

Trong thử thách này, bạn cần lập trình cho rô-bốt của mình cách điều hướng bệnh viện khi nó cung cấp thuốc cho bệnh nhân ở nhiều phòng khác nhau.

biểu tượng Lời khuyên của Giáo viên Lời khuyên của giáo viên

Tăng sự tham gia bằng cách tạo ra một câu chuyện cốt lõi cho bệnh viện! Bệnh viện đó là loại bệnh viện gì và bệnh viện phục vụ loại bệnh nhân nào?

Quy tắc thử thách

 • Robot phải bắt đầu và kết thúc ở Vùng bắt đầu.

 • Toàn bộ robot phải ở bên trong Nhà thuốc, Thang máy và Phòng bệnh nhân và đợi những khoảng thời gian sau để hoàn thành các hành động:

  • Nhà thuốc: Đợi ít nhất 5 giây để lấy thuốc.

  • Thang máy: Đợi ít nhất 5 giây để lên tầng khác.

  • Phòng bệnh nhân: Đợi ít nhất 3 giây để thả thuốc.

 • Robot không được tiếp xúc hoặc vượt qua bất kỳ bức tường nào.

 • Robot phải đến Nhà thuốc trước để lấy thuốc cho Phòng Bệnh nhân.

 • Robot phải đến từng Phòng bệnh nhân (không theo thứ tự cụ thể) để giao thuốc.

 • Chúc vui vẻ!

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên Giải pháp -

Phiếu tự đánh giá lập trình để đánh giá học sinh có thể tìm thấy tại đây (Google / .docx / .pdf ).
Xem giải pháp mẫu VEXcode V5 tại đây (Google/.pdf).