Skip to main content

Phòng thí nghiệm STEM
Medbot Giáo viên

Cổng thông tin giáo viên

biểu tượng Lời khuyên của Giáo viên Lời khuyên của giáo viên

  • Sử dụng hình ảnh này làm điểm tham khảo để xác minh xem học sinh có lắp Speedbot đúng cách hay không.

  • Lên lịch khoảng hai giờ để hoàn thành Speedbot.

Robot tốc độ
Đã hoàn thành Speedbot VEX V5

 

Robot này được thiết kế để có thể được chế tạo nhanh chóng và được điều khiển xung quanh một cách tự động hoặc bằng Bộ điều khiển V5

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên

Phần Tìm kiếm của Phòng thí nghiệm STEM giao nhiệm vụ cho học sinh chế tạo robot cần thiết cho phần còn lại của phòng thí nghiệm. Nếu bạn hoặc học sinh của bạn đã tạo ra robot này và đã xem qua các câu hỏi trên trang Khám phá, hãy chuyển xuống phần Chơi của Phòng thí nghiệm STEM này và tiếp tục từ đó.