Skip to main content

Laboratoria STEM
Aleja Rozmachu Nauczyciel

Portalu Nauczycieli

Ikona porad dla nauczycieli Wskazówki dla nauczycieli

  • Użyj tego obrazu jako punktu odniesienia, aby sprawdzić, czy uczniowie prawidłowo złożyli Speedbota.

  • Zaplanuj około dwóch godzin na ukończenie Speedbota.

Speedbot
Ukończono Speedbot VEX V5

 

Robot ten został zaprojektowany tak, aby można go było szybko zbudować i jeździć autonomicznie lub za pomocą kontrolera V5

Ikona Zestawu narzędzi dla nauczyciela Zestaw narzędzi nauczyciela

Sekcja Seek w laboratorium STEM zleca uczniom zbudowanie robota potrzebnego w pozostałej części laboratorium. Jeśli Ty lub Twoi uczniowie zbudowaliście już tego robota i zapoznaliście się z pytaniami na stronie Eksploracja, przejdź do sekcji Graj w tym laboratorium STEM i kontynuuj od tego miejsca.