Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
หอคอยที่สูงที่สุด

พอร์ทัลครู

แผนภาพแสดงบุชชิ่งเพลาที่ถูกเพิ่มเข้ากับเพลาที่ไม่รองรับเพื่อรองรับ
รองรับเพลาด้วยปลอกเพลา​​​​​​

วิธีการรองรับเพลาโดยใช้บูชเพลา

เพลาอาจหลุดออกจากตำแหน่งหรือตั้งศูนย์ได้ง่ายมากหากไม่ได้รับการรองรับอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำให้เพลามีความปลอดภัยมากขึ้นและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากที่โดยใส่บุชชิ่งไว้ที่ปลายเพลา จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อบุชชิ่งนั้นเข้ากับคานอื่นหรือชิ้นส่วนเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะทำให้เพลาหมุนได้แต่จะป้องกันไม่ให้โยกเยกหรือหลุดออก