Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

Sơ đồ thể hiện ống lót trục được thêm vào trục không được hỗ trợ để hỗ trợ nó
Đỡ trục bằng Ống lót trục

Cách đỡ trục bằng ống lót trục

Trục có thể rơi ra khỏi vị trí hoặc căn chỉnh rất dễ dàng nếu chúng không được hỗ trợ đúng cách. Bạn có thể làm cho trục an toàn hơn và ngăn nó rơi ra khỏi vị trí bằng cách đặt một ống lót ở cuối trục. Sau đó, bạn có thể kết nối ống lót đó vào một chùm khác hoặc bộ phận bổ sung. Điều đó sẽ cho phép trục quay nhưng sẽ giúp trục không bị lung lay hoặc rơi ra ngoài.