Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

 

lái tự động với cảm biến tầm nhìn

Thư về nhà có thể được chia sẻ với những người giám hộ trong lớp học của bạn để thông báo những gì học sinh đang làm và học tập thông qua Cảm biến Thị giác trong lớp học cũng như cách họ có thể tiếp tục việc học này ở nhà. Thư Trang chủ này cũng có thể được cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng lớp học của bạn.

Thư cảm biến thị giác Trang chủGoogle .docx .pdf