Skip to main content

Текше коллекторы
4-сабақ: Бірнеше бағдарламаларды пайдалану (автономды және драйвер)

Кіріспе

Бұл Сабақта сіз жүргізуші басқару элементтерін теңшеу туралы үйренесіз, осылайша Бөлінген шешімді шешу үшін бәсекелестік стратегияңызды оңтайландыруға болады. Сондай-ақ әртүрлі бағдарламалар арасында жылдам және оңай ауысу үшін IQ (2-ші буын) миында бірнеше бағдарламаны сақтауды үйренесіз.

Бейне файл

Сабақты шолу параметріне оралу үшін < Return to Lessons опциясын таңдаңыз.

Драйвер басқару элементтерін теңшеу және мидағы бірнеше жоба слоттарын пайдалану туралы білу үшін Келесі > таңдаңыз.