Skip to main content

Phòng thí nghiệm STEM
Thay đổi vận tốc

Cách xác định các góc khác nhau của dầm góc

Có bốn loại dầm khác nhau có độ cong ở một góc: Dầm góc 30o , Dầm góc 45o , Dầm góc 60o và Dầm góc vuông (90o). Ngoài ra còn có ba loại Tia góc phải: 3x5, 2x3 và Offset. Cách tốt nhất để biết góc nào là xếp chồng các dầm lên nhau. Sau đó, bạn có thể so sánh chúng trông như thế nào. Bạn cũng có thể sử dụng thước đo góc để đo góc của chùm tia.