Skip to main content

Trục đỡ sử dụng Vòng cổ trục cao su
Hỗ trợ trục bằng Vòng đệm trục cao su

Cách đỡ trục bằng vòng cổ trục cao su

Trục có thể rơi ra khỏi vị trí hoặc căn chỉnh rất dễ dàng nếu chúng không được hỗ trợ đúng cách. Bạn có thể làm cho trục chắc chắn hơn và ngăn không cho trục rơi ra khỏi vị trí bằng cách đặt Vòng đệm trục cao su trước phần cuối của trục. Sau đó, bạn có thể kết nối trục với cấu trúc đỡ bằng vòng đệm trục được đặt tựa vào trục. Điều đó sẽ cho phép trục quay nhưng sẽ giúp trục không bị lung lay hoặc rơi ra ngoài.