Skip to main content

Tapu noņemšana no VEX IQ sijām un plāksnēm
Tapas noņemšana no plākšņu komplekta, izmantojot siju

Kā viegli noņemt tapas no sijām un plāksnēm

Varat ātri noņemt savienotāja tapas no sijām vai plāksnēm, piespiežot siju pret tapas aizmuguri, kas daļēji izstumj tapu, lai to varētu noņemt ar pirkstiem. Varat izmantot šo paņēmienu, lai vieglāk noņemtu tapas no atsevišķām plāksnēm un sijām vai no uzbūvētām konstrukcijām.