Skip to main content

Tháo ghim khỏi dầm và tấm VEX IQ
Tháo chốt khỏi cụm tấm bằng dầm

Cách dễ dàng tháo ghim khỏi dầm và tấm

Bạn có thể nhanh chóng tháo các chốt đầu nối khỏi dầm hoặc tấm bằng cách ấn dầm vào mặt sau của chốt, thao tác này sẽ đẩy chốt ra một phần để bạn có thể tháo nó ra bằng ngón tay. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này để dễ dàng tháo ghim khỏi các tấm và dầm riêng lẻ hoặc khỏi các kết cấu đã xây dựng.