Skip to main content

STEM laboratorijas
Augstākais tornis

VEX IQ robota smadzeņu diagramma, kurā redzami dažādi porti un pogas
Pārskats par robotu smadzenēm un tā pogām un pieslēgvietām

Kā lietot robotu smadzenes

Jauda

  • Lai IESLĒGTU Robot Brain, nospiediet pogu Pārbaudīt.

  • Lai IZSLĒGTU Robot Brain, nospiediet un turiet pogu X, līdz robota smadzenes izslēdzas.

Navigācija

Kad robota smadzenes ir IESLĒGTS, varat pārvietoties pa saskarni, izmantojot šādas pogas:

  • Poga Augšup — pārvieto izvēlnes atlasi uz augšu

  • Poga uz leju — pārvieto izvēlnes atlasi uz leju

  • Check Button - ievada vai atlasa iezīmēto vienumu

  • X poga — atgriežas iepriekšējā ekrānā vai atceļ pašreizējo darbību

Radio slots
Radio slots tiek izmantots, lai turētu radio, lai nodrošinātu bezvadu saziņu starp Robot Brain un VEX kontrolieri.

Viedie porti
Viedie porti darbojas kā ieejas vai izejas, un tos var izmantot kopā ar VEX IQ viedierīcēm, lai vadītu motorus vai iegūtu rādījumus no sensoriem.

Piesaites ports
Piesaites ports ļauj savienot VEX kontrolieri tieši ar robota smadzenēm.

Lejupielādes ports
Lejupielādes ports ļauj savienot Robot Brain ar datoru.