Skip to main content

Schemat mózgu robota VEX IQ przedstawiający różne porty i przyciski
Przegląd robota Brain oraz jego przycisków i portów

Jak korzystać z mózgu robota

Moc

  • Aby włączyć mózg robota, naciśnij przycisk Sprawdź.

  • Aby WYŁĄCZYĆ Robot Brain, naciśnij i przytrzymaj przycisk X, aż Robot Brain się wyłączy.

Nawigacja

Po włączeniu Robot Brain możesz poruszać się po interfejsie za pomocą następujących przycisków:

  • Przycisk w górę - Przesuwa wybór menu w górę

  • Przycisk w dół - Przesuwa wybór menu w dół

  • Przycisk wyboru – Wejście lub wybór podświetlonego elementu

  • X Przycisk - Powrót do poprzedniego ekranu lub anulowanie bieżącej operacji

Gniazdo radia
Gniazdo radia służy do przechowywania radia w celu umożliwienia bezprzewodowej komunikacji pomiędzy mózgiem robota a kontrolerem VEX.

Inteligentne porty
Inteligentne porty działają jako wejścia lub wyjścia i mogą być używane z inteligentnymi urządzeniami VEX IQ do sterowania silnikami lub uzyskiwania odczytów z czujników.

Port Tether
Port Tether umożliwia podłączenie kontrolera VEX bezpośrednio do mózgu robota.

Port pobierania
Port pobierania umożliwia podłączenie robota Brain do komputera.