Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
คลอว์บอทพร้อมคอนโทรลเลอร์

รูปภาพรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์ของโครงสร้าง Clawbot
โครงสร้าง Clawbot IQ ที่เสร็จสมบูรณ์

หุ่นยนต์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนไปรอบๆ โดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวควบคุมในระยะเวลาอันสั้น