Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
การหมุน

สร้างระบบอัตโนมัติ
โครงสร้างหุ่นยนต์ออโตไพลอตที่เสร็จสมบูรณ์

หุ่นยนต์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนไปรอบๆ โดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวควบคุมในระยะเวลาอันสั้น