Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
จัดส่งรวดเร็ว นักเรียน

 

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เนื่องจากผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมรับประกันการจัดส่งที่รวดเร็ว หุ่นยนต์จึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการ ยิ่งคำขอของลูกค้าได้รับการตอบสนองเร็วขึ้นหลังจากการซื้อ พวกเขาก็จะมีความสุขมากขึ้น และบริษัทก็จะทำกำไรได้มากขึ้นด้วย ทำให้การใช้หุ่นยนต์ช่วยตามคำสั่งซื้อที่คลังสินค้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง บริษัทบางแห่งใช้หุ่นยนต์เพื่อนำชั้นวางไปให้คนงานมนุษย์เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ใช้หุ่นยนต์เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ที่ระบุเพื่อหยิบสิ่งของที่ต้องการ
นักพัฒนาหุ่นยนต์กำลังปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง บริษัทแห่งหนึ่งกำลังพัฒนาแขนหุ่นยนต์ที่สามารถจัดการกับวัตถุที่เปราะบางได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดหรือรูปร่างของหุ่นยนต์แก่หุ่นยนต์ อีกบริษัทหนึ่งกำลังสำรวจ "หุ่นยนต์จับกลุ่ม" ซึ่งหุ่นยนต์หลายตัวทำงานเป็นทีมโดยสื่อสารร่วมกันเพื่อดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้น

ประโยชน์บางประการของการใช้หุ่นยนต์คลังสินค้าแทนมนุษย์คือ:

  • มีความแม่นยำมากขึ้นในการเลือกรายการที่ถูกต้อง

  • มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ความเร็ว)

  • การลดต้นทุนสาธารณูปโภค เช่น เครื่องปรับอากาศ

  • การโจรกรรมสถานที่ทำงานน้อยลง

  • การลดต้นทุนแรงงาน (ต้องใช้แรงงานน้อยลง)

ไอคอนกระตุ้นการสนทนา กระตุ้นให้เกิดการอภิปราย

 หุ่นยนต์จะมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมหรืองานประเภทอื่นใดอีกบ้าง
A: หุ่นยนต์อาจมีประโยชน์สำหรับงานหลายอย่าง เช่น งานในโรงงานที่จำเป็นต้องประกอบหรือคัดแยก หรือแม้แต่ในสภาพแวดล้อมการทำฟาร์มเพื่อการเพาะปลูกหรือติดตามพืช

ถาม: การใช้หุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมที่แนะนำจะมีประโยชน์อย่างไร
A: พวกเขาไม่เหนื่อยจึงสามารถทำงานได้นานขึ้น เซ็นเซอร์ของพวกเขาไม่สูญเสียความไวเช่นเดียวกับที่ดวงตาของมนุษย์สามารถทำได้ พวกเขามีความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายน้อยกว่ามนุษย์

ถาม: ความหายนะจะเป็นอย่างไร?
A: พวกเขาประพฤติตัวตามที่โปรแกรมอนุญาตเท่านั้น พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดภายในเซ็นเซอร์หรือระบบอื่นๆ