Skip to main content

Küp Toplayıcı
Ders 3: Otonom Hareketleri Kodlama

giriiş

Bu Derste robotunuzu otonom hareketleri tamamlayacak şekilde kodlamayı ve başarılı bir otonom mücadeleye nasıl hazırlanacağınızı öğreneceksiniz. Ardından, Küpleri Kodlama Yarışmasındaki puanlama bölgelerinde iki küpü istiflemek ve puanlamak için bir VEXcode IQ projesi oluşturarak öğrendiklerinizi uygulayacaksınız.

Video dosyası

Derse Genel Bakış'a dönmek için < Dersler Dön'ü seçin. 

Otonom hareketlere nasıl hazırlanılacağını ve kodlanacağını öğrenmek için Sonraki > seçin.