Skip to main content

STEM Laboratuvarları
Medbot Öğrenci

Hastanelerde Verimliliği Arttıran Robotlar

Teknoloji kullanımı insanları güvenlik ve konfor da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkilemektedir. Tıp alanı, hastanelerde yaygın günlük görevlerin yerine getirilmesinde robotlara daha fazla güveniyor. Hastaneler gün içerisinde birçok malzemeyi tesislerde taşıma eğiliminde olduğundan sağlık hizmetlerinde teslimat ve taşıma görevlerini yerine getirecek robotlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Robotların bu tür görevleri üstlenmesi hastane personelini daha verimli hale getirir, para tasarrufu sağlar ve hemşirelerin ve doktorların hasta bakımına odaklanmasına olanak tanır.

Robotların güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırabileceği malzemelerden biri de ilaçtır. Eczacılar reçeteleri bilgisayarlarına girerken dağıtım robotları doğru barkodları tarayarak doğru tür ve dozajı topluyor. Robot daha sonra ilaçları toplayıp işaretliyor ve doğru ilacın ihtiyacı olan hastaya ulaştığından emin olmak için takip ediyor. Bu dağıtım robotları, etiketli ilaçları bakım istasyonlarına ve hatta bireysel hasta odalarına götürebilir. Bu, kritik ilaçların hastalara teslimini hızlandırabilen, personel eksikliğindeki boşluğun doldurulmasına yardımcı olan ve reçeteleri nakliye sırasında güvenli bir yerde tutabilen daha etkili bir yöntemdir.

Bazı tıbbi teslimat robotları, koridorlarda gezinirken, asansörlere binerken ve çeşitli istasyonlarda dururken haftada 400 milden fazla yol kat ederek turlarını tamamlayacak. Bazı robotlar, tıbbi malzeme sağlamanın yanı sıra hastaları kontrol etmek ve doktorlar için hayati belirtilerini almak üzere ziyarete bile geliyor. Robotik gelişmeye devam ettikçe hastalar hastane ortamındaki robotlardan faydalanmaya devam edecek.

Öğreniminizi Genişletin simgesi Öğreniminizi Genişletin

Bu aktiviteyi genişletmek için öğrencilere robotların hastaneleri iyileştirmesinin tek yolunun tıbbi teslimat olmadığını açıklayın. Öğrencilerin iki kişilik gruplara ayrılmasını ve hastanede yardımcı olabilecek diğer robotlar hakkındaki fikirlerini yazmalarını sağlayın. Robotun ne yapacağını açıklamaya yardımcı olacak açıklamalar yazmalarını ve resimler çizmelerini sağlayın. Bu tamamlandığında sınıfı tekrar bir araya getirin ve her takımın fikirlerini sunmasını sağlayın.

Tartışmayı Motive Et simgesi Tartışmayı Motive Edin - Takaslar ve Tıp Alanında Robot Kullanmanın Etiği

S: Her yeni teknolojinin maliyeti ve faydası vardır. Tıp alanında robot kullanmanın maliyeti nedir?
A: Robotun satın alınması ve bakımının maliyeti (tüm teknolojiler için geçerlidir), siber güvenlik ihlalleri ve sağlık verileri sızıntısı riski (tıbbi ağdaki her bilgisayar için geçerlidir ve güvenlik, fiziksel robotlar için özel olarak geliştirilmektedir), insanlara kalmış olabilecek iş kaybından ve hastalarla robot arasındaki daha az karizmatik dinamikten potansiyel olarak bahsedilebilir.

S: Tıbbi robotların yukarıda sayılan yararları ve rollerinin yanı sıra ne gibi yararları olabilir?
A: İkna edilmeye, bağımlılığa ya da bitkinliğe karşı savunmasız değiller. Çok daha fazla hastayı kolaylıkla takip edebilirler ve her birini hemen kontrol edip ilaçlarını vermeyi unutmazlar. İlaç malzemelerini hem yönetebilir hem de takip edebilirler. Veri toplayabilir ve hasta bakımında insanların gözden kaçırabileceği kalıpları takip edebilirler. Tabii ki, burada listelenmeyen ve potansiyel olarak geliştirilmekte olan başka birçok şey var.

S: Etik, STEM ve diğer alanların, davranışlarımızı, hangi yeni teknolojileri geliştirdiğimizi ve bunları nasıl geliştirdiğimizi yönlendirmek için kullandığı, ahlaki açıdan neyin doğru veya yanlış, adil veya adaletsiz olduğuna dair bakış açılarıdır. Hepsi etik uygulamaları, iyi uygulamaları sürdürmeye çalışıyor. Tıbbi robotları gerçek hastaları tedavi ettirerek eğitmenin etik olacağını düşünüyor musunuz?
A: Algoritmalarını geliştirecek bir tıbbi robotu eğitmek için hastaların sağlığını riske atmak etik değildir ancak bu mümkündür. Makine öğrenimi, bir robotun programlanmaya ihtiyaç duymadan kendi yeni kalıplarını veya becerilerini öğrenmesi için kullanılan terimdir. Ancak bu, tıbbi sağlayıcıların izin vermeyeceği gereksiz bir risk (etik olmayan bir risk) olacaktır. Evet, bir tıbbi robot kendi başına öğrenme potansiyeline sahip olabilir ama zaten tüm hastaların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli algoritmalarla programlanmış olacaktır. Robotlarla etkileşimde bulunurken risklere karşı koruma sağlayacak korumaların mevcut olduğuna genel olarak güvenmeliyiz.