Skip to main content

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ học cách chơi Castle Crasher bằng BaseBot của mình! Castle Crasher là một cuộc thi thử nghiệm tính giờ, trong đó robot của bạn sẽ di chuyển tự động để đẩy tất cả các khối ra khỏi Sân chơi trong thời gian nhanh nhất. Bạn sẽ học cách làm cho mã của mình hiệu quả hơn trong suốt Bài học. Xem hoạt ảnh bên dưới để biết ví dụ về cách robot có thể di chuyển tự động khi chạy thành công cuộc thi Castle Crasher.

Tập tin video

Trong cuộc thi Castle Crasher, robot của bạn sẽ chạy đua với thời gian để đẩy tất cả các khối ra khỏi Sân chơi nhanh nhất có thể!

  • Robot nào loại bỏ thành công tất cả các khối khỏi Sân chơi nhanh nhất sẽ chiến thắng!
  • Trận đấu có thời gian giới hạn là hai phút.
  • Nếu bạn không loại bỏ tất cả các khối trong vòng hai phút, điểm của bạn sẽ là số khối bạn đã xóa thành công khỏi Trường.

Sổ ghi chép kỹ thuật là gì?

Hãy xem video dưới đây để tìm hiểu sổ ghi chép kỹ thuật là gì và tại sao bạn nên sử dụng sổ ghi chép kỹ thuật.


Chọn Next > để sẵn sàng cho Unit.