Skip to main content

Phòng thí nghiệm STEM
Thay đổi vận tốc

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Mục đích của phần này

Mục tiêu của phần Biết này là để kiểm tra những gì học sinh đã học và kết thúc Phòng thí nghiệm STEM. Sau khi học sinh đã trả lời các câu hỏi, hãy xem qua Danh sách kiểm tra dành cho giáo viên để hoàn thành bài thực hành này.

Bạn đã đạt được rất nhiều thành tựu trong Phòng thí nghiệm STEM này! Những câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn suy nghĩ lại mọi điều bạn đã học. 

Biết câu hỏi Google Doc / .docx / .pdf

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Câu trả lời

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho Câu hỏi Biết dưới đây:

Biết Câu hỏi Trả lời KeyGoogle Doc / .docx / .pdf

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Danh sách kiểm tra Hộp công cụ dành cho giáo viên -

Danh sách kiểm tra này sẽ giúp đảm bảo rằng học sinh đã hoàn thành và Phòng thí nghiệm STEM đã được hoàn thành đúng cách.

  • Kiểm tra xem mỗi học sinh đã hoàn thành từng phần của Phòng thí nghiệm STEM hay chưa.

  • Kiểm tra xem mỗi học sinh đã hoàn thành công việc trong sổ tay kỹ thuật của họ hay chưa.

  • Nếu học sinh không chuyển sang Phòng thí nghiệm STEM khác sử dụng robot Autopilot, hãy hướng dẫn học sinh cẩn thận tháo rời robot của mình.

  • Kiểm tra xem tất cả các bộ phận đã được cất giữ đúng cách  chưa (nếu cần) và khu vực của mỗi học sinh đều sạch sẽ.

  • Kiểm tra xem pin đã được sạc  để chuẩn bị cho lần sử dụng tiếp theo.