Skip to main content

Trả lời các câu hỏi sau vào sổ tay kỹ thuật khi bạn thiết kế dự án của mình: 

 1. Bạn muốn lập trình cho robot làm gì? Giải thích với các chi tiết.
 2. Bạn sẽ làm theo những bước nào để thử nghiệm dự án? Giải thích với các chi tiết.
 3. Làm thế nào robot của bạn có thể được lập trình để hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả hơn? Giải thích như thế nào.

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Câu trả lời

 1. Nói chung, kế hoạch là để robot lái từ phòng này sang phòng khác và giao thuốc bằng các hành vi lập trình đơn giản như lái xe về phía trước, rẽ và chờ đợi.

 2. Kế hoạch thử nghiệm có thể sẽ liên quan đến việc sử dụng hiện trường để chạy thử nghiệm và gỡ lỗi dự án.

 3. Các câu trả lời khả thi có thể bao gồm: sử dụng tuyến đường ngắn nhất hoặc sử dụng chương trình phức tạp hơn như vòng lặp hoặc biến.

Hãy làm theo các bước dưới đây khi bạn tạo dự án của mình:

 1. Sử dụng thước kẻ, vạch ra đường đi mà bạn muốn lập trình cho rô-bốt của mình bằng cách sử dụng các bản vẽ và mã giả (Google / .docx / .pdf). Đánh giá mã giả của bạn trước khi chuyển sang bước thứ hai.

 2. Sử dụng mã giả bạn đã tạo để phát triển dự án của mình.

 3. Kiểm tra dự án của bạn thường xuyên và lặp lại nó bằng cách sử dụng những gì bạn đã học được từ quá trình thử nghiệm của mình.

biểu tượng Lời khuyên của Giáo viên Lời khuyên của giáo viên

 • Yêu cầu học sinh dùng thước để đo đường đi mà các em đề xuất. Sau đó, yêu cầu học sinh đánh giá mã giả của mình trước khi chuyển sang bước thứ hai.

 • Hướng dẫn học sinh sử dụng mã giả làm nhận xét trong dự án của mình để trợ giúp về tổ chức, quy trình và khắc phục sự cố. Nhắc nhở học sinh đánh giá mã giả của mình trước khi bắt đầu dự án. Bạn có thể tải xuống phiếu tự đánh giá mã giả tại đây (Google / .docx / .pdf).

 • Mã ví dụ Python VEXcode V5.

  Hình ảnh về một giải pháp ví dụ trong VEXcode V5 Python

biểu tượng Lời khuyên của Giáo viên Lời khuyên của giáo viên

Trước khi học sinh mở một dự án mới, các em phải chọn một mẫu. Dự án mẫu chứa cấu hình động cơ của robot đã chọn. Nếu mẫu không được sử dụng, robot sẽ không chạy dự án một cách chính xác.

Nếu bạn gặp khó khăn khi bắt đầu, hãy xem lại các dự án mẫu.

Xem các dự án mẫu có thể giúp tạo ra ý tưởng.

Hình ảnh menu tệp đang mở trong VEXcode V5 với các Ví dụ mở được tô sáng

Hoàn thành các bước sau:

 • Mở menu Tệp .

 • Chọn Mở ví dụ.

Hình ảnh danh mục Hệ thống truyền động của các dự án mẫu trong VEXcode V5