Skip to main content

Castle Crashers
4-сабақ: Алгоритмдерді құру

Кіріспе

Бұл сабақта сіз оптикалық сенсор туралы және стратегияңызды оңтайландыру үшін сенсорлық кері байланысын және Castle Crasher ойынын ойнау үшін кодын қалай пайдалануға болатынын білесіз. Сондай-ақ, сіз текшелерді автономды түрде табу үшін роботты кодтау алгоритмін жасауды және «Өрісті тазалау  орындауды үйренесіз.

Бейне файл

Оптикалық сенсор туралы және текшелерді табу және өрістен шығару үшін роботты кодтау үшін сенсорлық кері байланыс пен алгоритмдерді қалай пайдалануға болатынын білу үшін Келесі > опциясын таңдаңыз.