Skip to main content

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về bộ điều khiển là gì, sự khác biệt giữa bộ điều khiển thụ động và chủ động cũng như cách thiết kế một bộ điều khiển hiệu quả để giúp robot của bạn hoàn thành nhiệm vụ. Bạn sẽ tìm hiểu về bộ điều khiển đầu vào và cách mã hóa đầu vào trong dự án cho rô-bốt của bạn.  Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách gán Hệ thống truyền lực cho cần điều khiển của Bộ điều khiển và cách sử dụng các nhóm động cơ để bạn có thể chuẩn bị tối ưu hóa robot của mình để chơi Robot Soccer. Bạn sẽ áp dụng thông tin này để thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho rô-bốt của mình để thi đấu trong Thử thách bóng đá rô-bốt một chọi một.

Tập tin video

Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu về bộ điều khiển và thiết kế cửa nạp.