Skip to main content

STEM-laboratoria
Hoogste toren

Docentenportaal

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

De torens die voor deze uitdaging worden gebruikt, kunnen de torens zijn die zijn ontworpen en gebouwd aan het einde van het speelgedeelte. Of ze kunnen zich laten inspireren door de ervaringen van leerlingen tijdens de Speelsectie, maar er worden nieuwe torens ontworpen en gebouwd voor deze uitdaging. Die beslissing hangt af van de vraag of groepen hun torens nog laten bouwen en/of de tijdsbeperkingen nieuwe ontwerpen toelaten.

Aardbevingsplatform met een silhouet van een toren
Een voorbeeld van een toren bovenop het aardbevingsplatform

Test je kracht!

Bij de Tower Strength Challenge test je de stabiliteit van je toren om te zien of deze bestand is tegen het schudden terwijl hij bovenop het aardbevingsplatform is geplaatst.

Alle groepsleden moeten controleren of de toren aan deze normen voldoet:

  • Moet bestand zijn tegen een gesimuleerde aardbeving die 30 seconden duurt.

  • Gebruik alleen onderdelen uit uw kit (geen lijm, papier, enz.).

  • Moet op zichzelf staan ​​(geen handen!).

  • Moet zo groot mogelijk zijn!

De torensterkte-uitdaging:

  1. De bouwer moet controleren of het aardbevingsplatform gereed is.

  2. De tester moet de toren op het platform plaatsen en het platform laten trillen.

  3. De Recorder moet bijhouden hoe lang de toren overeind en intact blijft en de tijd en andere waarnemingen vastleggen in het technische notitieboekje.

Extra uitdaging: Creëer een toren die vier wielen met banden aan de bovenkant kan bevatten en tegelijkertijd 30 seconden lang een gesimuleerde aardbeving kan weerstaan.

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

Vertel de leerlingen dat het plaatsen van hun toren in het midden van het aardbevingsplatform voor meer evenwicht zorgt.
Houd de voortgang van leerlingen in de gaten door door het klaslokaal te lopen terwijl de leerlingen de uitdaging voltooien.

Leraar Toolbox-pictogram Lerarentoolbox - Een eliminatietoernooi

Organiseer een eliminatietoernooi als de tijd het toelaat, waarbij studenten of groepen strijden om te zien wiens structuur het langst kan duren. Houd rekening met de tijd en noem de wedstrijd gelijkspel als beide constructies na één minuut nog steeds staan. Dit toernooi kan gebruikt worden als formatieve of summatieve beoordeling van samenwerking. De optionele samenwerkingsrubriek kunt u vinden (Google Doc/.docx/.pdf).