Skip to main content

Leraar Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Het doel van dit hoofdstuk

In dit gedeelte Toepassen kunnen leerlingen begrijpen hoe robots in de echte wereld worden gebruikt. Begin het onderdeel door de leerlingen te vragen enkele hedendaagse toepassingen en voordelen van robots te identificeren. Studenten hebben mogelijk enkele misvattingen gevormd over hoe robots in de samenleving worden gebruikt. Noteer de antwoorden van de leerlingen in de klas, zodat er na het lezen naar kan worden verwezen. In het gedeelte Toepassen wordt ook besproken hoe je een VEX Robotics-wedstrijdteam start en de verschillende rollen die studenten kunnen hebben in een wedstrijdteam.

Deze sollicitatiepagina's kunnen klassikaal worden doorgenomen.

  • Lees samen de sollicitatiepagina 'Italy's Trash Robot'.

  • Organiseer een klassengesprek over dit onderwerp.

  • Lees samen de pagina ‘Concurrentie met een Doel!’

  • Organiseer een klassengesprek over dit onderwerp.

Als je tijd beschikbaar hebt tijdens de les of als huiswerk, bieden de secties 'Extenseer je leerproces' andere opties om leerlingen aan het denken te zetten over hoe robotica hun hele leven lang wordt gebruikt.

De Italiaanse afvalrobot

De robots van vandaag hebben het vermogen om taken uit te voeren die mensen allebei niet willen doen. In het geval van Italië zorgde de politiek van het opruimen van afval voor steden met ophopingen van afval en uiteindelijk een minder schoon gebied om in te leven. De Trash Robot werkt door bij thuiskomst te vragen om een ​​persoonlijk ID-nummer dat zowel de gebruiker identificeert en vervolgens te vragen of het afval organisch, recyclebaar of afval is. Het gebruik van deze robot helpt niet alleen om het opruimen van afval efficiënt te maken, maar houdt ook bij hoeveel afval er in Italiaanse steden wordt ingezameld. De Trash Robot brengt het afval in zijn buik naar een stortplaats, waar geen mens naartoe zou willen reizen. Het gebruik van technologie zoals de Trash Robot geeft mensen de mogelijkheid om robots te gebruiken om taken uit te voeren die mensen niet willen doen en niet zo efficiënt kunnen doen.

In de 21e eeuw blijven ingenieurs robots ontwikkelen om taken uit te voeren die mensen op veel manieren ten goede komen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat robots op grote schaal worden gebruikt in onze gemeenschappen.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van robots:

  • Ze zijn in staat zware lasten te tillen zonder letsel.

  • Ze zijn preciezer in hun bewegingen.

  • Ze kunnen in kortere tijd meer producten produceren.

  • Ze kunnen met een constante snelheid werken, zonder pauzes.

  • Ze kunnen taken uitvoeren die gevaarlijk zijn voor de mens.

  • Ze kunnen werken in gevaarlijke omstandigheden, zoals slechte verlichting, giftige chemicaliën of krappe ruimtes.

Breid uw leerpictogram uit Breid uw leerproces uit

Robots worden steeds toegankelijker dankzij de technologische vooruitgang die beschikbaar is. Steeds meer industrieën gebruiken robots om efficiënter, kostenbesparend en veiliger te zijn. Om leerlingen aan het denken te zetten over robots in de wereld om hen heen, vraagt ​​u hen te onderzoeken hoe robotica in één type industrie wordt gebruikt (voorbeelden zijn onder meer, maar niet beperkt tot: het bankwezen, het leger, de productie, de scheepvaart of de medische sector.) De leerlingen moeten bereid zijn hun bevindingen met de klas te delen.