Skip to main content

Phòng thí nghiệm STEM
Thử thách vận động

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Mục đích của phần này

Phần Áp dụng này sẽ giúp học sinh hiểu cách sử dụng robot trong thế giới thực. Bắt đầu phần này bằng cách yêu cầu học sinh xác định một số ứng dụng và lợi ích ngày nay của robot. Học sinh có thể đã hình thành một số quan niệm sai lầm về cách sử dụng robot trong xã hội. Liệt kê các câu trả lời của học sinh trong lớp để có thể tham khảo sau khi đọc. Phần Đăng ký cũng thảo luận về cách thành lập đội thi đấu VEX Robotics và các vai trò khác nhau mà học sinh có thể có trong đội thi đấu.

Các trang Áp dụng này có thể được xử lý như một lớp học.

  • Cùng nhau đọc trang Ứng tuyển “Robot rác của Ý”.

  • Tổ chức một cuộc thảo luận trên lớp về chủ đề này.

  • Cùng nhau đọc trang “Cạnh tranh có mục đích!”

  • Tổ chức một cuộc thảo luận trên lớp về chủ đề này.

Nếu bạn có thời gian trên lớp hoặc làm bài tập về nhà, các phần Mở rộng việc học của bạn sẽ cung cấp các lựa chọn khác để giúp học sinh suy nghĩ về cách sử dụng robot trong suốt cuộc đời của các em.

Robot rác của Ý

Robot ngày nay có khả năng làm những công việc mà cả con người đều không muốn làm. Trong trường hợp của Ý, chính sách nhặt rác đã khiến các thành phố ngập tràn rác và cuối cùng là một khu vực kém sạch sẽ hơn để sinh sống. Robot rác hoạt động bằng cách đến nhà, yêu cầu số ID cá nhân để xác định cả người dùng và sau đó hỏi xem rác là hữu cơ, có thể tái chế hay rác thải. Việc sử dụng robot này vừa giúp dọn rác hiệu quả vừa theo dõi lượng rác được thu gom qua các thành phố của Ý. Robot rác mang rác trong bụng đến bãi rác, nơi không con người nào muốn đến. Sử dụng công nghệ như Robot rác, mang lại cho con người khả năng sử dụng robot để hoàn thành các nhiệm vụ mà con người không muốn làm và không thể thực hiện một cách hiệu quả.

Trong thế kỷ 21, các kỹ sư đang tiếp tục phát triển robot để hoàn thành các nhiệm vụ mang lại lợi ích cho con người về nhiều mặt. Những tiến bộ này đã khiến robot được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng của chúng ta.

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng robot:

  • Họ có khả năng nâng vật nặng mà không bị thương.

  • Họ chính xác hơn trong chuyển động của họ.

  • Họ có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

  • Họ có thể làm việc với tốc độ không đổi mà không cần nghỉ ngơi.

  • Chúng có thể thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm cho con người.

  • Họ có thể làm việc trong điều kiện nguy hiểm, chẳng hạn như ánh sáng kém, hóa chất độc hại hoặc không gian chật hẹp.

Mở rộng biểu tượng Học tập của bạn Mở rộng việc học của bạn

Robot đang trở nên dễ tiếp cận hơn với những tiến bộ công nghệ hiện có. Ngày càng có nhiều ngành công nghiệp sử dụng robot để hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và an toàn hơn. Để giúp học sinh suy nghĩ về robot trong thế giới xung quanh, hãy yêu cầu các em nghiên cứu cách sử dụng robot trong một loại ngành (Ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở: ngân hàng, quân sự, sản xuất, vận chuyển hoặc y tế.) Học sinh nên chuẩn bị để chia sẻ những phát hiện của mình với cả lớp.