Skip to main content

Ikona Zestawu narzędzi nauczyciela Zestaw narzędzi dla nauczyciela - Cel tej sekcji

Ta sekcja Zastosuj pomoże uczniom zrozumieć, w jaki sposób roboty są wykorzystywane w prawdziwym świecie. Rozpocznij tę część, prosząc uczniów o wskazanie niektórych współczesnych zastosowań i zalet robotów. Uczniowie mogli mieć pewne błędne wyobrażenia na temat sposobu wykorzystania robotów w społeczeństwie. Zapisz odpowiedzi uczniów w klasie, aby można było do nich odnieść się po czytaniu. W sekcji Aplikuj omówiono także sposób zakładania zespołu konkursowego VEX Robotics oraz różne role, jakie uczniowie mogą pełnić w zespole konkursowym.

Ze stronami Apply można pracować w ramach zajęć.

  • Przeczytajcie wspólnie stronę Aplikuj „Włoski robot śmieciowy”.

  • Ułatwienie dyskusji w klasie na dany temat.

  • Przeczytajcie wspólnie stronę „Konkurencja mająca cel!”

  • Ułatwienie dyskusji w klasie na dany temat.

Jeśli masz czas na zajęciach lub na odrabianiu zadań domowych, sekcje „Przedłuż swoją naukę” oferują inne opcje, które mogą skłonić uczniów do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób robotyka jest wykorzystywana przez całe ich życie.

Włoski robot śmieciowy

Dzisiejsze roboty potrafią wykonywać zadania, których ludzie nie chcą wykonywać. W przypadku Włoch polityka zbierania śmieci spowodowała, że ​​w miastach utworzyły się stosy śmieci, a ostatecznie mniej czyste obszary do życia. Robot śmieciowy działa w ten sposób, że przychodzi do domu i prosi o osobisty numer identyfikacyjny, który identyfikuje zarówno użytkownika, jak i pyta, czy śmieci są organiczne, nadają się do recyklingu czy też są odpadami. Korzystanie z tego robota nie tylko pomaga w efektywnym sprzątaniu śmieci, ale także monitoruje, ile śmieci jest zbieranych we włoskich miastach. Robot Trash zabiera śmieci znajdujące się w brzuchu na wysypisko, do którego żaden człowiek nie chciałby się udać. Korzystanie z technologii takiej jak robot śmieciowy daje ludziom możliwość wykorzystania robotów do wykonywania zadań, których ludzie nie chcą wykonywać i nie mogą wykonywać tak efektywnie.

W XXI wieku inżynierowie w dalszym ciągu opracowują roboty, które wykonują zadania przynoszące ludziom pod wieloma względami korzyści. Dzięki tym postępom roboty stały się powszechnie stosowane w naszych społecznościach.

Korzystanie z robotów niesie ze sobą wiele korzyści:

  • Są w stanie podnosić duże ciężary bez obrażeń.

  • Są bardziej precyzyjne w swoich ruchach.

  • Mogą wyprodukować więcej produktów w krótszym czasie.

  • Mogą pracować ze stałą prędkością bez przerw.

  • Mogą wykonywać zadania niebezpieczne dla człowieka.

  • Mogą pracować w niebezpiecznych warunkach, takich jak słabe oświetlenie, toksyczne chemikalia lub ciasne przestrzenie.

Ikona Rozszerz swoją naukę Rozszerz swoją naukę

Dzięki dostępnemu postępowi technologicznemu roboty stają się coraz bardziej dostępne. Coraz więcej branż wykorzystuje roboty, aby działać wydajniej, oszczędniej i bezpieczniej. Aby skłonić uczniów do myślenia o robotach w otaczającym ich świecie, poproś ich, aby sprawdzili, w jaki sposób robotyka jest wykorzystywana w jednym rodzaju przemysłu (przykłady obejmują między innymi: bankowość, wojsko, produkcja, spedycja lub medycyna). Uczniowie powinni być przygotowani do podzielenia się swoimi odkryciami z klasą.