Skip to main content

Kẻ phá hủy lâu đài
Bài 2: Castle Crashers Không có cảm biến

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ học cách lập lộ trình và mã để robot của bạn lái xe và rẽ. Sau đó, bạn sẽ áp dụng thông tin này để đẩy các khối ra khỏi Sân trong Thử thách Vượt Tháp.

Tập tin video

Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu về cách lập kế hoạch đường dẫn và sử dụng các khối Hệ thống truyền động trong dự án VEXcode IQ.