Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
ออกแบบตามคำขอ นักเรียน

หุ่นยนต์ถังแบบพลิกกลับได้
หุ่นยนต์เก็บลูกบอลโดยใช้ถังสะสมแบบพลิกกลับได้

หุ่นยนต์ถังแบบพลิกกลับได้

ถังคือพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่สำหรับวางสิ่งของต่างๆ เมื่อใช้ถังทิ้ง วิธีการปล่อยวัตถุจะแตกต่างจากวิธีการรวบรวม

กรวยแบบพลิกกลับได้จะปล่อยวัตถุผ่านกลไกเดียวกับที่รวบรวมพวกมัน ในหม้อสะสมด้านบน วัตถุจะถูกดูดเข้าไปในถังขยะขนาดใหญ่ด้วยลูกกลิ้งสองตัว ในการให้คะแนน หุ่นยนต์เพียงแค่กลับลูกกลิ้งและดันวัตถุกลับออกมา