Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Mục đích của trang này

Trang này sẽ giúp học sinh tạo mối liên hệ giữa mô-men xoắn hoặc tốc độ và robot thi đấu. Trước khi đọc trang này, yêu cầu học sinh suy nghĩ về các tính năng và bộ phận khác nhau của robot có liên quan đến mô-men xoắn và/hoặc tốc độ rồi viết những ý tưởng này vào sổ tay kỹ thuật của các em. Sau khi học sinh đã viết ra ý tưởng của mình, hãy đọc qua trang này cho cả lớp.

Cuộc thi IQ
Cánh Tay IQ

Mô-men xoắn hoặc tốc độ trong các cuộc thi chế tạo robot

Việc bạn xây dựng lợi thế về mô-men xoắn hay tốc độ cho rô-bốt của mình sẽ phụ thuộc vào trọng lượng của vật thể mà nó tương tác (bộ phận của rô-bốt nặng bao nhiêu, lực cần bao nhiêu để thực hiện nhiệm vụ của nó) và bạn muốn nhanh hay cẩn thận như thế nào. một nhiệm vụ đã hoàn thành (di chuyển quanh sân thay vì cẩn thận lấy và di chuyển một mảnh trò chơi).

Sẽ rất hữu ích khi cân nhắc sử dụng lợi thế về mô-men xoắn hoặc tốc độ để hoàn thành các nhiệm vụ tương tự như sau:

  • Di chuyển toàn bộ robot quanh sân - lợi thế về tốc độ

  • Nâng và di chuyển cánh tay hoặc móng vuốt robot lớn - lợi thế về mô-men xoắn

  • Điều khiển móng vuốt để giữ chắc đồ vật trong trò chơi - lợi thế mô-men xoắn

  • Di chuyển một phần nhỏ thu thập các đồ vật trò chơi nhỏ - lợi thế về tốc độ

Điều quan trọng là phải đọc và xem xét các quy tắc của cuộc thi để bạn có thể chế tạo một robot cạnh tranh có tốc độ và sức mạnh một cách chiến lược.

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Kết luận

Kết thúc phần này bằng cách thu hút học sinh tham gia thảo luận cả lớp. Yêu cầu học sinh chia sẻ suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của mô-men xoắn hoặc tốc độ với robot thi đấu và tóm tắt những gì các em đã học được từ phần này. Khuyến khích học sinh chia sẻ nhận xét từ sổ tay kỹ thuật của mình.