Skip to main content

Castle Crashers
3-сабақ: Castle Crasher + қашықтық сенсоры

Кіріспе

Бұл сабақта сіз Қашықтық сенсоры туралы және қашықтағы сенсорынан алынған деректерді объектілерді анықтау үшін жобада қалай пайдалануға болатынын білесіз. Сондай-ақ, [Wait that] блогы туралы және оны роботыңыздың шешім қабылдауы үшін VEXcode IQ жобасында қалай пайдалануға болатынын білесіз. Содан кейін сіз Cube Crasher Challenge бағдарламасында BaseBot көмегімен текшелерді анықтау және жылжыту үшін үйренгеніңізді қолданасыз.

Бейне файл

Сабақты шолу параметріне оралу үшін < Return to Lessons опциясын таңдаңыз.

Қашықтық сенсоры және [Уақыт күту] блогы туралы білу үшін Келесі > таңдаңыз.