Skip to main content

Kẻ phá hủy lâu đài
Bài 3: Castle Crasher + Cảm biến khoảng cách

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Cảm biến khoảng cách và cách sử dụng dữ liệu từ Cảm biến khoảng cách trong dự án để phát hiện vật thể. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về khối [Đợi cho đến khi] và cách sử dụng khối này trong dự án VEXcode IQ để khiến rô-bốt của bạn đưa ra quyết định. Sau đó, bạn sẽ áp dụng kiến ​​thức đã học để phát hiện và di chuyển các khối bằng BaseBot của mình trong Thử thách Cube Crasher.

Tập tin video

Chọn < Quay lại Bài học để quay lại Tổng quan Bài học.

Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu về Cảm biến khoảng cách và khối [Đợi cho đến khi].