Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

Phòng thí nghiệm STEM được thiết kế để mang lại trải nghiệm giáo dục bổ sung, linh hoạt và có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Sử dụng Hướng dẫn về nhịp độ để giúp Phòng thí nghiệm STEM Vận tốc thay đổi phù hợp với lịch trình của bạn. Phòng thí nghiệm STEM này có thể được điều chỉnh để thực hiện trong 45, 80, 110 phút thay vì 165 phút đầy đủ như trong tài liệu.

Các lựa chọn để triển khai Phòng thí nghiệm STEM này bao gồm:

  • Nếu bạn có thời gian hạn chế, chỉ hoàn thành phần Tìm kiếm và Chơi. Tổng thời gian cho cả hai phần là 110 phút. Các sinh viên vẫn sẽ hoàn thành với kinh nghiệm trong cả xây dựng và lập trình.
  • Một lựa chọn trong 80 phút là chuẩn bị sẵn (hoặc hai) robot Autopilot trước giờ học và yêu cầu học sinh của bạn hoàn thành phần Chơi và Suy nghĩ lại. Tùy chọn này thỏa hiệp một số kinh nghiệm xây dựng để tối đa hóa trải nghiệm lập trình.  Sau đó, học sinh có thể chạy và kiểm tra dự án của mình bằng cách sử dụng (các) Autopilot được chia sẻ.
  • Bạn có thể giảm thời gian dành cho các phần Tìm kiếm, Chơi hoặc Suy nghĩ lại bằng cách không tham gia các cuộc thảo luận được đề xuất.
  • Nếu bạn chỉ có 45 phút và có thể chuẩn bị sẵn ít nhất một Máy lái tự động trước giờ học, hãy yêu cầu học sinh của bạn hoàn thành phần Chơi để tích lũy kinh nghiệm lập trình trong việc sử dụng VEXcode IQ để thiết lập vận tốc lái và quay của rô-bốt.

Hướng dẫn nhịp độ Phòng thí nghiệm STEM xem trước các khái niệm được dạy trong từng phần (Tìm kiếm, Chơi, Áp dụng, Suy nghĩ lại, Biết) của Phòng thí nghiệm STEM, liên hệ các tài nguyên mà giáo viên có thể sử dụng để dạy các khái niệm đó và xác định tất cả tài liệu cần thiết. Hướng dẫn nhịp độ phòng thí nghiệm STEM là một tài liệu Google có thể chỉnh sửa mà bạn có thể lưu vào thiết bị của mình và sửa đổi dựa trên những hạn chế trong lớp học cũng như cầu của học sinh.

Hướng dẫn thay đổi nhịp độ vận tốc

Google Tài liệu .docx .pdf