Skip to main content

Leraar Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Het doel van deze activiteit

Om de Vision Sensor effectief te kunnen gebruiken, moeten de leerlingen deze kunnen configureren en afstemmen, afhankelijk van de omgeving waarin deze zich bevindt. In de volgende activiteit leren de leerlingen hoe ze beide kunnen doen.
Voor meer informatie over het programmeren van de Vision Sensor met detectieblokken, bezoek de helpinformatie binnen VEXcode IQ.

Hieronder volgt een overzicht van wat uw leerlingen tijdens deze activiteit gaan doen:

 1. Open het voorbeeldproject Objecten detecteren.

 2. Bekijk de instructievideo De Vision Sensor configureren .

 3. Configureer de zichtsensor.

 4. Voer het voorbeeldproject Objecten detecteren uit.

 5. Bespreek en reflecteer.

 6. Bekijk de instructievideo De visionsensor afstemmen .

 7. Stem de zichtsensor af.

Voor hulp bij het organiseren van leerlingen voor deze activiteit klik hier.

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

Als dit de eerste keer is dat de leerling VEXcode IQ gebruikt, kunnen ze ook de Tutorials in de werkbalk zien om andere basisvaardigheden te leren.

bijlessen

De bouwer in elke groep moet de benodigde hardware verkrijgen. De Recorder zou het technische notitieboekje van de groep moeten krijgen. De programmeur moet VEXcode IQ openen.

Benodigde materialen:
Hoeveelheid Benodigde materialen
1

VEX IQ Superkit

1

VEXcode IQ

1

Techniek notitieboekje

1

De zichtsensor configureren (tutorial)

1

De zichtsensor afstemmen (tutorial)

1

Voorbeeldproject Objecten detecteren

Deze activiteit geeft je de tools om de Vision Sensor te gebruiken.

U kunt de Help-informatie in VEXcode IQ gebruiken om meer te weten te komen over de blokken. Voor hulp bij het gebruik van de functie Help raadpleegt u de handleiding Help gebruiken.

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

Modelleer elk van de stappen voor probleemoplossing voor de leerlingen. Herinner de leerlingen eraan dat in elke groep iemand de rol van bouwer heeft. Die persoon moet deze items tijdens de activiteit controleren.

Stap 1:  Voorbereiden op de activiteit

Heeft u al deze voorwerpen gereed voordat u met de activiteit begint? De bouwer moet elk van de volgende punten controleren:

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

 • Zorg ervoor dat de leerlingen Open voorbeelden hebben geselecteerd in het menu Bestand.

 • Zorg ervoor dat de leerlingen het voorbeeldproject Objecten detecteren hebben geselecteerd. Op de pagina Open Voorbeelden kunt u de leerlingen erop wijzen dat er meerdere keuzes zijn. Herinner de leerlingen eraan dat ze op elk gewenst moment de handleiding Voorbeelden en sjablonen gebruiken kunnen raadplegen.

 • Je kunt leerlingen vragen om hun initialen of de naam van hun groep aan de projectnaam toe te voegen. Dit zal helpen de programma's te differentiëren als je de studenten vraagt ​​ze in te dienen.

 • Omdat VEXcode IQ over autosave beschikt, hoeft het project niet opnieuw te worden opgeslagen nadat het voor de eerste keer is opgeslagen.

 • Als leerlingen hulp nodig hebben bij het opslaan, kunt u ze doorverwijzen naar de instructievideo Uw project een naam geven en opslaan.

Stap 2:  Open een voorbeeldproject.

 • VEXcode IQ  bevat veel verschillende voorbeeldprojecten. Je zult er een gebruiken in deze verkenning. Voor hulp en tips over het gebruik van voorbeeldprojecten kunt u de handleiding Voorbeelden en sjablonen gebruiken raadplegen.

 

Open vervolgens het voorbeeldproject Detecting Objects.

De programmeur moet de volgende stappen uitvoeren:

 • Open het menu Bestand.

 • Selecteer Open Voorbeelden.

 • Gebruik de filterbalk bovenaan de applicatie en selecteer 'Detectie'.

 • Selecteer en open het voorbeeldproject Objecten detecteren .

 • Sla uw project op als Objecten detecteren.

 • Controleer of de projectnaam Objecten detecteren nu in het venster in het midden van de werkbalk staat.

 • Bekijk voor meer hulp de instructievideo Gebruik voorbeeldprojecten en sjablonen.

Icoon voor tips voor docenten Tips voor docenten

De drie gekleurde objecten hoeven geen kubussen te zijn; het kunnen elk relatief klein groen, rood en blauw object zijn.

Stap 3: De vision-sensor configureren en gebruiken

 • Begin met het bekijken van de instructievideo over het configureren van de Vision Sensor.

 •  de Vision Sensor voor drie gekleurde objecten: rood, groen en blauw.

 • Laat de programmeur het eerder opgeslagen voorbeeldproject Detecting Objects openen.

 • Wat doet dit project eigenlijk? Voorspel wat de Autopilot zal doen en laat de Recorder de voorspellingen opschrijven in uw technische notitieboekje.

 • Zorg dat het stuurprogramma Download en voer het project uit. Laat de bouwer verschillend gekleurde voorwerpen voor de zichtsensor plaatsen en het gedrag van de robot observeren. Laat de Recorder in uw technische notitieboek vastleggen hoe uw voorspelling anders of juist was in vergelijking met wat u feitelijk tijdens het project hebt waargenomen.

  Voor meer hulp kunt u de instructievideo Een project downloaden en uitvoeren bekijken.

Leraar Toolbox-pictogram Docententoolbox - Antwoorden

Faciliteer een klassikale discussie om de leerlingen te laten vertellen wat ze voorspelden dat dit project zal opleveren in hun technische notitieboekje en ook na te denken over hoe ze de Vision Sensor kunnen configureren.
Faciliteer de discussie door de volgende vragen te stellen:

 • Wat zijn de stappen voor het configureren van de Vision Sensor?

 • Wat doet het object bestaat-blok?

 • Wat doet het if/then/else-blok?

 • Wat zou er gebeuren met de manier waarop de Vision Sensor objecten detecteert als we van kamer wisselen?

Antwoorden zullen variëren:

 • De leerlingen moeten er rekening mee houden dat de objectnaam nog moet worden bepaald. Het object moet in het frame van de Vision Sensor worden geplaatst en stilgezet worden met behulp van de "Freeze" knop. Vervolgens wordt de kleur geselecteerd en geconfigureerd met de knop "Set". De leerlingen moeten de stappen uit dit artikel beschrijven, evenals de stappen uit de instructievideo Configuratie van de Vision Sensor.

 • Het Object bestaat blok rapporteert als de Vision Sensor een geconfigureerd object detecteert. Meer informatie over het gebruik van dit blok vindt u in de Help informatie.

 • Het if-then-else-blok voert de blokken uit binnen het eerste of tweede deel van het if-dan-else-blok op basis van de gerapporteerde Booleaanse waarde. Meer informatie over het gebruik van dit blok vindt u in de Help-informatie.

 • Als de Vision Sensor werd gevraagd objecten in een andere omgeving te detecteren, zou de verlichting kunnen veranderen en zouden de kleuren van de objecten er anders uit kunnen zien. Hierdoor kan het voor de Vision Sensor lastig zijn om objecten te detecteren.

Breid uw leerpictogram uit Breid uw leerproces uit - Configureer meer objecten

Kies twee andere gekleurde objecten om te configureren, mogelijk wit, paars, geel, enz...

geel configureren

Als de leerlingen hulp nodig hebben bij het configureren, verwijs ze dan naar de Help informatie of tutorial.

Stap 4:  De zichtsensor afstemmen

Vaak is een object zo geconfigureerd dat het in één omgeving door de Vision Sensor wordt herkend, bijvoorbeeld in een klaslokaal. Wanneer de Vision Sensor vervolgens naar een andere omgeving wordt gebracht, zoals een wedstrijdsetting, wordt het object mogelijk niet herkend door de Vision Sensor. Dit komt vaak door een verandering in de verlichting nadat de Vision Sensor al geconfigureerdis. Om dit probleem op te lossen, moet u mogelijk uw Vision Sensor afstemmen.

 • Begin met het bekijken van de instructievideo Tuning the Vision Sensor.

 • Vervolgens Stem de zichtsensor af op de drie gekleurde objecten: rood, groen en blauw.

 • Laat de programmeur het eerder opgeslagen voorbeeldproject Detecting Objects openen.

 • Welke invloed heeft het afstemmen van de Vision Sensor op hoe goed hij objecten kan detecteren? Laat de bouwer de stuurautomaat naar een ander deel van de kamer brengen met meer of minder licht.

 • Zorg dat het stuurprogramma Download en voer het project uit. Laat de bouwer verschillend gekleurde voorwerpen voor de zichtsensor plaatsen en het gedrag van de robot observeren. Laat de Recorder in uw technische notitieboekje documenteren hoe goed de Vision Sensor objecten detecteert. Moet de Vision Sensor worden afgesteld nadat deze van locatie is veranderd?

  Voor meer hulp kunt u de instructievideo Een project downloaden en uitvoeren bekijken.

 • Stem de visiesensor indien nodig af. Test de Vision Sensor nadat deze is afgesteld om te bepalen of deze objecten beter kan detecteren en indien nodig aanpassingen kan maken.

Motiveer discussiepictogram Motiveer discussie - Reflecteren op de activiteit

Vraag: Heeft de Vision Sensor objecten gedetecteerd zoals u verwachtte?
A: Antwoorden zullen variëren; het doel van deze vraag is echter om cognitief denken te bevorderen. Studenten moeten er rekening mee houden dat het vermogen van de Vision Sensor om objecten te detecteren kan veranderen afhankelijk van de omgeving en het licht.

Vraag: Waarom is het belangrijk om de Vision Sensor naar behoefte af te kunnen stellen?
A: Hoewel de antwoorden kunnen variëren, zou een algemeen antwoord moeten zijn dat als een robot een vision-sensor gebruikt en wordt meegenomen naar een wedstrijd of zelfs wordt gebruikt in een spel of uitdaging, hoe goed de robot presteert zal afhangen van de nauwkeurigheid van de zichtsensor. Het afstemmen ervan is belangrijk voor de nauwkeurigheid.

Breid uw leerpictogram uit Breid uw leerproces uit - Meerdere objecten

Vraag de leerlingen om het project Objecten detecteren uit te voeren en meer dan één van de geconfigureerde objecten voor de zichtsensor te plaatsen. Wat gebeurt er? Vraag hen om hun bevindingen te documenteren in hun technische notitieboekje.
Vraag de leerlingen nu om één geconfigureerd object en één onbekend of niet-geconfigureerd object voor de Vision Sensor te plaatsen. Wat gebeurt er? Vraag hen om hun bevindingen te documenteren in hun technische notitieboekje.

Vraag de leerlingen, voordat ze het testen, wat er zou gebeuren als ze drie geconfigureerde objecten voor de Vision Sensor zouden plaatsen? Vraag de leerlingen om hun voorspellingen op te schrijven voordat ze deze testen. Vraag hen om hun waarnemingen op te schrijven nadat ze het hebben getest.

twee objecten detecteren

Faciliteer een discussie over wat de leerlingen voorspelden en observeerden.

Faciliteer de discussie door te vragen:

 • Wat waren de verschillen tussen één, twee en drie objecten?

 • Zou u het project op een of andere manier aanpassen om meerdere objecten te herkennen?